BABY FLOATEN EN MEER...
Baby spa Apeldoorn, de enige baby wellness in Apeldoorn.

Algemene voorwaarden Baby spa Apeldoorn

Alle afspraken en sessies dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd wordt zal het bedrag van de gereserveerde sessie in rekening worden gebracht. Er worden geen tegoedbonnen uitgeschreven of terugbetalingen gedaan.

Indien men te laat komt op de gereserveerde sessie dan wordt dit van de gereserveerde tijd afgehaald, dit zodat er geen vertraging bij de andere sessies optreden.

Het betreden van Baby spa Apeldoorn is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, allergische reactie of vermissing en/of schade aan uw eigendom(men).

Personen met huiduitslag, besmettelijke ziektes worden niet toegelaten bij Baby spa Apeldoorn.

Voor het behandelen van een baby zal ten alle tijden een ouder of verzorger ouder moeten zijn dan 16 jaar.

U als ouder/verzorger bent verantwoordelijk voor uw eigen kindje.

Baby spa Apeldoorn is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk zijn, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Baby spa Apeldoorn dekking biedt.

Baby spa Apeldoorn zal zorg dragen voor geheimhouding van de beschikbaar gestelde gegevens van haar klanten.

Verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke zal plaatsvinden overeenkomstig tot het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Wij zijn niet aansprakelijk aan of met voertuigen van de wederpartij, dienst gasten of derden die zich op het terrein van Baby spa Apeldoorn bevinden.

Betaling van diensten of producten dient direct in de spa voldaan te worden. Indien een factuur opgesteld moet worden dan brengen wij hiervoor tevens €15,- aan administratiekosten in rekening.

Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik, medische klachten of is uw kindje onder behandeling van een arts of specialist geef dit dan door voordat u aan de babymassage of yoga van een spa-sessie begint. Overleg eerst met de arts of specialist alvorens u een sessie bij Baby spa Apeldoorn reserveert.
U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uw kindje.

Baby spa Apeldoorn is niet aansprakelijk voor ongevallen. Kindjes dienen ten alle tijden vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders/verzorgers.

Helaas is het niet toegestaan om kinderen die niet voor een sessie komen mee te nemen. We accepteren twee volwassenen per kindje. Dit om de rust binnen de baby spa te waarborgen. Wilt u toch met broertjes, zusjes en wellicht opa en oma komen? Dan is het mogelijk om een privé sessie te boeken bij ons.

Graag willen wij u vragen om de telefoon tijdens een sessie op stil te zetten, dit om stilte en rust in acht te nemen voor het beste resultaat bij de kindjes.

Bij Baby spa Apeldoorn is er altijd een mogelijkheid om uw baby te voeden.

Bij boeking gaat u akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden.